După unii comentatori, profeţia putea avea ca obiect campania lui Nabucodonosor din 604-603.