Moab: popor (Moabiţii) şi teritoriu situat în zona Transiordaniei de astăzi.