Dregător din tagma eunucilor, oameni de încredere şi foarte influenţi la curţile regale ale Orientului.