După T. M., aluzie la ritualul descris în Fc 15, 9-11; după LXX, aluzie la viţelul de aur făcut de Israeliţi în pustia Sinai, pe care Moise l-a ars, l-a pisat mărunt, l-a presărat în apă, iar apa le-a dat-o fiilor lui Israel s'o bea (Iş 32, 1-20).