Literal: „pân'la Hades (locuinţa morţilor), tradus uneori cu „iad“.