T. M. prelungeşte acest capitol cu versetele 14-26, reluând, în termeni uşor diferiţi, textul din 23, 5-6 şi amplificându-l prin ideea că, pe lângă o descendenţă directă a lui David, restaurarea lui Israel va cunoaşte şi o regenerare a tagmei preoţeşti. Comentatorii versiunilor BJ şi RSV nu cred în autenticitatea acestui pasaj; el va fi fost alcătuit mult mai târziu, în perioada postexilică, a circulat independent şi a fost inserat în cartea lui Ieremia numai pentru că citează din ea cele două versete din capitolul 23; absenţa lui din Septuaginta e un indiciu că la vremea redactării acesteia (sec. 3 î. H.) el nici nu exista. Iată-l transcris din ediţiile noastre curente: „14 Iată vin zilele când voi împlini acel cuvânt bun pe care l-am rostit Eu pentru casa lui Israel şi pentru casa lui Iuda, zice Domnul. 15 În zilele acelea şi în vremea aceea voi ridica lui David Odraslă dreaptă şi Aceea va face judecată şi dreptate pe pământ. 16 În zilele acelea Iuda va fi izbăvit şi Ierusalimul va trăi fără primejdie şi Odraslei aceleia I se va pune numele: «Domnul – dreptatea noastră». 17 Că aşa zice Domnul: «Nu va lipsi lui David bărbat care să şadă pe scaunul casei lui Israel. 18 Şi preoţii-leviţi nu vor avea lipsă de bărbat care să stea înaintea feţei Mele şi să aducă în toate zilele arderi-de-tot, să aprindă tămâie şi să săvârşească jertfe». 19 Şi a mai fost cuvântul Domnului către Ieremia, zicând: 20 «Aşa zice Domnul: De poţi strica legământul Meu cel pentru ziuă şi legământul Meu cel pentru noapte şi să faci ca ziua şi noaptea să nu mai vină la vremea lor, atunci poate se va strica şi legământul Meu cel încheiat cu robul Meu David. 21 Ca să nu mai aibă el fiu care să domnească pe scaunul lui; de asemenea şi cel încheiat cu leviţii-preoţi, slujitorii Mei. 22 Precum e nenumărată oştirea cerească şi nenumărat nisipul mării, aşa voi înmulţi neamul lui David, robul Meu, şi al leviţilor celor ce-Mi slujesc Mie». 23 Fost-a iarăşi cuvântul Domnului către Ieremia, zicând: 24 «Nu vezi tu oare că poporul acesta zice: Domnul a lepădat cele două seminţii pe care le alesese El? Şi ei dispreţuiesc poporul Meu, ca şi cum acesta n'ar fi popor în ochii lor». 25 Aşa zice Domnul: «Dacă legământul Meu cel pentru ziuă şi pentru noapte şi rânduiala cerului şi a pământului nu le-am întărit Eu, 26 atunci şi neamul lui Iacov şi al lui David, robul Meu, îl voi lepăda şi nu voi mai lua stăpânitori din neamul lui pentru seminţia lui Avraam şi a lui Isaac şi a lui Iacov, căci voi aduce înapoi pe prinşii lor de război şi-i voi milui»“.