Literal: „un meterez“; o metaforă pentru un zid făcut din trupuri omeneşti. T. M., mai direct: „a asediat“.