În versetele 39 şi 40: o seamă de nume de locuri care nu mai pot fi identificate cu precizie.