Posibilă tâlcuire: Chiar dacă „rămăşiţa lui Israel“ (v. 7), întoarsă din robie, ar fi nesemnificativă ca număr, Domnul a creat deja condiţii sigure pentru apariţia unor noi generaţii; oamenii crescuţi din acestea – chiar cei lăturalnici – se vor bucura de ocrotirea lui Dumnezeu. În perspectivă profetică: Domnul a creat condiţii sigure ca, pornind de la „rămăşiţa lui Israel“, să-Şi facă o plantaţie nouă: Biserica Sa, ai cărei membri, chiar de pe margini, se află sub ocrotirea dumnezeiască. Textul Masoretic e complet diferit: „Că Domnul a făcut un lucru nou pe pământ: o femeie îl va înconjura pe bărbat“ (KJV); „o femeie ocroteşte un bărbat“ (RSV); „femeia înconjoară bărbatul“ (OSTY); „femeia îi face curte bărbatului“ (TOB); „Femeia îşi caută Bărbatul“ (BJ). Ca atare: Dacă până acum Dumnezeu „Şi-a curtat“ poporul (Israel), de acum situaţia se inversează (TOB); se reface legătura hierogamică dintre Israel şi Mirele său (BJ); Israel, „fiica necredincioasă“ care se întoarce la Domnul (Iahvé), de acum Îl va „curta“ pe Acesta cu atenţiile soţiei iubitoare faţă de bărbatul ei (OSTY). În perspectivă profetică: text fundamental pentru crearea şi dezvoltarea, în Occident, a unei „teologii mariale“.