„insulele cele de departe“: posibilă aluzie la arhipelagurile din largul Mediteranei; sau, într'un sens mai larg, la neamurile pământului, numite de Moise „insule“ (Fc 10, 5, 32).