„muntele lui Efraim“: regiunea deluroasă din centrul Palestinei, unde se aşezase tribul lui Efraim.