Versetele 16-20, text lacunar în LXX şi transferat aici din T. M.