„în ziua Domnului“: în ziua când Domnul va veni; T. M.: „în ziua aceea“.