T. M. adaugă: „voi trimite la Nabucodonosor, regele Babilonului, robul Meu“. Aşadar, păgânii înşişi sunt servitorii Domnului, instrumente prin care Dumnezeu intervine şi lucrează în istorie.