Condiţia restaurării: întoarcerea sinceră şi totală („din toată inima“) la Dumnezeu.