apokathístemi = „a restaura“; „a restabili“; „a readuce pe cineva sau ceva în starea dintâi“.