„odraslă“: lăstar de-abia ivit din rădăcină sau tulpină şi care, la rându-i, va lăstări; sensul primar este acela de „răsărit“ (punct cardinal sau timpul când se iveşte soarele); folosit în limbajul profetic, termenul Îl indică pe Mesia. – „îndreptăţită“, în sensul de „justă“, „justificată“, „legitimă“; îndreptăţirea sau dreptatea sunt valori asociate frecvent profilului mesianic (vezi mai jos).