„necredincioşi“ în sensul: fără nici un Dumnezeu; lipsiţi de simţ moral.