Formele exterioare ale cultului nu folosesc la nimic, dacă sunt lipsite de conţinut.