În limbajul biblic: „cale“ = purtare, conduită, fel de viaţă.