Mai exact: a celor ce cultivă zeflemeaua; a celor ce iau totul în derâdere.