„trecător“, în sensul exact: străin în trecere prin ţară; străin aşezat temporar într'o ţară; rezident.