În sensul spuselor lui Isaia: „Poporul acesta [...] mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui e departe de Mine“ (29, 13).