Poporul Acestui Dumnezeu – Dumnezeul acestui popor: cei doi parteneri ai alianţei (legământului).