„cuptorul cel de fier“: metaforă pentru „ţara Egiptului“, preluată din Dt 4, 20 (vezi şi nota respectivă).