Ir 09:08
Oare voi trece Eu cu vederea astfel de lucruri?
– zice Domnul –
sau sufletul Meu nu se va răzbuna asupra unui popor ca acesta?
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-61