Ir 09:07
Limba lor e săgeată ce deschide răni,
graiurile gurii lor sunt pline de vicleşug;
paşnic vorbeşte unul cu aproapele său,
dar în sinea lui colcăie vrajba.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-54