E vorba de cultul astrelor, care a avut o mare înrâurire în vremea regilor Manase şi Amon.