Ir 07:15
Şi vă voi izgoni de la faţa Mea, aşa cum i-am izgonit pe fraţii voştri, toată seminţia lui Efraim.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-50