Din nou, adulterul ca simbol al pervertirii idolatre.