aisthetérion = „simţ“ (uneori: „organ de simţ“), folosit numai aici în V. T. Va mai fi folosit de Pavel în Evr 5, 14.