Experienţa celor patruzeci de ani ai rătăcirii lui Israel prin pustie, presărată cu răzvrătiri idolatre, pare să fi lăsat în subconştientul acestui popor un anume „duh" al nesupunerii, ca un morb dobândit printr'o boală lungă. Textul Masoretic e tern: „Un vânt arzător din munţii golaşi în pustie se'ndreaptă spre fiica poporului Meu“.