Ir 03:01
Dacă un bărbat îi dă drumul femeii sale
şi ea va pleca de la el
şi va deveni femeia altui bărbat,
oare se va mai întoarce ea la el? a
Oare nu va fi femeia aceea cu totul pângărită?
Dar tu te-ai destrăbălat cu droaie de ciobani
şi te-ai întors la Mine, zice Domnul.
Os 3
CAPITOLUL 3
Împăcarea şi preţul ei.
1Şi mi-a zis Domnul: „Mai du-te şi iubeşte o femeie care iubeşte lucrurile rele, o adulteră, aşa cum Dumnezeu îi iubeşte pe fiii lui Israel în timp ce ei cată spre dumnezei străini şi se dau în vânt după dulciuri cu stafide“.
2Şi mi-am cumpărat-o cu cincisprezece arginţi, un omer de orz şi un nebel de vin.
3Şi i-am zis: Multe zile vei şedea la mine'n aşteptare: să nu te desfrânezi, să nu fii a altui bărbat; iar eu îţi voi fi la fel.
4Că multe zile vor şedea fiii lui Israel în aşteptare, fără un rege, fără un principe, fără jertfă şi fără altar şi fără preoţie şi fără Urim a.
5Şi după aceasta se vor întoarce fiii lui Israel şi-L vor căuta pe Domnul, Dumnezeul lor, şi pe David, regele lor; şi'n zilele de apoi se vor minuna întru Domnul şi'ntru bunătăţile Lui.