Ir 01:08
De faţa lor să nu te temi,
că Eu cu tine sunt ca să te scap,
zice Domnul“.
Iz 2
Chemarea lui Iezechiel. Vedenia cărţii, trimiterea la propovăduire.
1Şi mi-a zis: „Fiul omului a, ţine-te pe picioarele tale şi-ţi voi grăi!“
2Şi Duhul a venit peste mine şi m'a luat şi m'a ridicat şi m'a pus pe picioarele mele; şi L-am auzit grăind către mine.
3Şi mi-a zis: „Fiul omului, te trimit la casa lui Israel, la cei ce s'au răzvrătit împotriva Mea; la ei, care s'au răzvrătit împotriva Mea, ei şi părinţii lor, până'n ziua de astăzi.
4Şi fiindcă ei sunt copii neobrăzaţi şi cu inima împietrită, Eu te trimit la ei, iar tu le vei spune: Aşa grăieşte Domnul:
5Doar-doar vor auzi ori se vor teme – fiindcă ei sunt un neam de răzvrătiţi b – şi vor cunoaşte că profet eşti tu între ei.
6Iar tu, fiul omului, să nu te temi de ei, şi nici să te înspăimânţi de faţa lor – fiindcă ei îşi vor ieşi din minţi şi se vor ridica împotrivă-ţi de jur-împrejur, iar tu locuieşti în mijlocul scorpionilor –, de vorbele lor să nu te temi şi de faţa lor să nu te înspăimânţi, fiindcă ei sunt un neam de răzvrătiţi.
7Şi tu le vei grăi cuvintele Mele; doar-doar vor auzi ori se vor teme, fiindcă ei sunt un neam de răzvrătiţi.
8Iar tu, fiul omului, ascultă-L pe Cel care-ţi grăieşte; tu să nu te răzvrăteşti, aşa cum face casa răzvrătirii; deschide-ţi gura şi mănâncă ce-ţi dau Eu“.
9Şi m'am uitat; şi, iată, o mână întinsă spre mine; şi în ea, o carte făcută sul.
10Şi El a desfăcut-o în faţa mea: era scrisă şi pe dinlăuntru, şi pe dinafară; şi erau scrise în ea plângere şi bocet şi vai.