Ir 01:05
„De când încă nu te plăsmuiai în pântece te ştiu
şi mai înainte de a fi ieşit din pântece te-am sfinţit,
profet pentru neamuri te-am rânduit“. c
Ga 1
Salutare. Nu există altă Evanghelie. Cum a devenit Pavel apostol.
1Pavel, apostol nu de la oameni, nici prin om a, ci prin Iisus Hristos şi prin Dumnezeu-Tatăl Care L-a înviat pe El din morţi,
2şi toţi fraţii care sunt împreună cu mine, Bisericilor Galatiei:
3Har vouă şi pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos,
4Cel ce S'a dat pe Sine pentru păcatele noastre, ca să ne scoată din acest veac b rău de acum, după voia Dumnezeului şi Tatălui nostru,
5Căruia fie-I slava în vecii vecilor. Amin!
6Sunt uimit c că de la Cel ce v'a chemat prin harul lui Hristos, voi treceţi atât de repede la altă evanghelie;
7nu că este alta d, ci numai că sunt unii care vă tulbură şi vor să strice e Evanghelia lui Hristos.
8Dar: chiar dacă noi sau înger din cer v'ar propovădui altceva decât ceea ce v'am binevestit noi, să fie anatema f!
9Aşa cum v'am spus-o mai înainte, v'o spun din nou şi acum: Dacă cineva vă propovăduieşte altceva decât ceea ce aţi primit, anatema să fie!
10Oare caut eu acum să câştig bunăvoinţa oamenilor, sau pe a lui Dumnezeu? sau oamenilor caut eu să le plac? Dacă încă le-aş plăcea oamenilor, n'aş fi rob al lui Hristos.
11Căci vă fac cunoscut, fraţilor, că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om;
12pentru că nici eu g nu de la om am primit-o sau am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos.
13Căci aţi auzit de purtarea mea de altădată întru iudaism, că peste măsură prigoneam Biserica lui Dumnezeu şi o pustiam,
14şi spoream în iudaism mai mult decât mulţi din cei ce erau de vârsta mea în neamul meu, ca nimeni altul fiind eu râvnitor al predaniilor mele părinteşti.
15Dar când a binevoit Dumnezeu, Cel ce m'a ales h încă din pântecele maicii mele şi prin harul Său m'a chemat
16ca'ntru mine să-L descopere pe Fiul Său, pentru ca eu să-L binevestesc la neamuri, deîndată, fără să fi primit sfat de la trup şi de la sânge,
17şi fără să mă fi suit la Ierusalim la apostolii cei dinainte de mine, m'am dus în Arabia şi m'am întors iarăşi la Damasc.
18Apoi, după trei ani, m'am suit la Ierusalim ca să-l văd i pe Chefa j şi am rămas la el cincisprezece zile.
19Dar pe altul din apostoli n'am văzut, decât numai pe Iacob, fratele Domnului.
20Iar în cele ce vă scriu, iată o spun înaintea lui Dumnezeu că nu mint.
21După aceea am venit în ţinuturile Siriei şi ale Ciliciei.
22Şi după faţă k le eram necunoscut Bisericilor lui Hristos celor din Iudeea;
23ci ele doar auziseră că „cel ce ne prigonea pe noi odinioară, acum binevesteşte credinţa pe care altădată o nimicea“;
24şi-L slăveau pe Dumnezeu întru mine.