„Spre miazăzi“: direcţia în care migrează păsările.