Iov 36:07
El nu-Şi întoarce ochii din faţa celor drepţi,
  ci cu'mpăraţii'n tronuri
  biruitori îi face; şi se vor înălţa.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-32