Iov 34:27
ei, cei ce de la legea lui Dumnezeu s'au dus
  şi nici nu cunoscură a' Sale judecăţi,
8Domnul este întărirea poporului Său
şi ocrotitor al mântuirii unsului Său c.
9Mântuieşte poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta;
păstoreşte-i şi înalţă-i până'n veac.