Iov 34:11
Căci El plăteşte omul întocmai după faptă,
  da, El pe om îl află în chiar purtarea lui.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-61