Literal: „sufletul meu se revarsă asupră-mi“; metaforă pentru „a plânge“, „a vărsa lacrimi“.