Metaforă pentru bogăţiile imense, nesfârşite, ale lui Iov.