epistéme = „ştiinţă“; „cunoaştere ştiinţifică“; „facultatea de a cunoaşte prin studiu“. O seamă de traduceri din ebraică preferă termenul „înţelegere“ (facultatea de a înţelege) sau „inteligenţă“.