Metaforă pentru creatio ex nihilo. „Miazănoaptea“ poate fi o referire la Steaua Polară, reperul mişcării circulare a astrelor. Totul se reazemă pe puterea lui Dumnezeu.