Aluzie probabilă la nimicirea păcătoşilor prin potopul din vremea lui Noe.