Iov 20:07
în clipa când se crede stăpân pe temelie,
  atunci, în clipa-aceea, cu totul va pieri,
  iar cei ce-l cunoscură vor zice: Unde e?
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-51