Iov 19:04
Chiar dacă adevărul e că m'am înşelat,
  a mea e înşelarea;
  şi de-am grăit cuvinte ce nu se cuveneau,
  sunt graiurile mele, dar nu fără măsură.
Rm 14
Să nu-l judeci pe aproapele tău. Să nu-i fii fratelui tău piatră de poticnire.
1Pe cel slab în credinţă primiţi-l fără să-i judecaţi gândurile a.
2Unul crede că poate să mănânce de toate; cel slab însă mănâncă legume.
3Cel ce mănâncă să nu-l dispreţuiască pe cel ce nu mănâncă, iar cel ce nu mănâncă să nu-l judece pe cel ce mănâncă; pentru că Dumnezeu l-a primit.
4Cine eşti tu, cel ce judeci pe servul altuia b? Pentru stăpânul său stă el în picioare sau cade. Dar se va ţine'n picioare, căci Domnul are putere să-l facă să stea drept.
5Unul deosebeşte o zi de alta, iar altul judecă toate zilele la fel. Fiecare să-şi aibă'n minte deplina sa încredinţare.
6Cel ce ţine ziua c, pentru Domnul o ţine; şi cel ce nu ţine ziua, pentru Domnul n'o ţine. Şi cel ce mănâncă, pentru Domnul mănâncă, fiindcă-I mulţumeşte lui Dumnezeu; şi cel ce nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă, şi-I mulţumeşte lui Dumnezeu.
7Că nimeni dintre noi nu trăieşte pentru sine şi nimeni nu moare pentru sine.
8Că dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Aşadar, şi dacă trăim, şi dacă murim, ai Domnului suntem.
9Căci pentru aceasta a trăit şi a murit şi a înviat d Hristos, ca El să stăpânească şi peste morţi şi peste vii.
10Dar tu, de ce-l judeci pe fratele tău? sau tu, pe fratele tău de ce-l dispreţuieşti? Fiindcă toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu.
11Că scris este: Viu sunt Eu! – zice Domnul –; Mie Mi se va pleca tot genunchiul şi toată limba Îi va da slavă lui Dumnezeu.
12Astfel că fiecare din noi va da seama despre sine înaintea lui Dumnezeu.
13Aşadar, să nu ne mai judecăm unii pe alţii, ci mai degrabă judecaţi aceasta: să nu pui în calea fratelui piatră de alunecare sau de poticnire e.
14Ştiu şi sunt încredinţat în Domnul Iisus că nimic nu este spurcat prin sine f; dar pentru cel ce gândeşte că ceva e spurcat, pentru acela spurcat este.
15Dacă însă, din pricina mâncării g, fratele tău se mâhneşte, tu nu mai umbli potrivit iubirii. Cu mâncarea ta nu-l da pierzării pe acela pentru care a murit Hristos.
16Aşadar, să nu fie bunul vostru defăimat,
17căci împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie întru Duhul Sfânt;
18şi cel ce'ntru aceasta-I slujeşte lui Hristos este bineplăcut lui Dumnezeu şi cinstit de oameni.
19Drept aceea, să le urmăm pe cele spre pace şi pe cele spre zidirea unuia de către altul.
20Nu strica, de dragul mâncării, lucrul lui Dumnezeu. Toate sunt curate, dar sunt un rău pentru omul care mănâncă spre'mpiedicare.
21E bine să nu mănânci carne, nici să bei vin, nici să faci ceva de care fratele tău se'mpiedică, se poticneşte sau slăbeşte.
22Credinţa pe care o ai, s'o ai pentru tine însuţi în faţa lui Dumnezeu. Fericit este cel ce nu se osândeşte pe sine în ceea ce alege h.
23Dar cel ce are îndoieli e osândit dacă mănâncă, fiindcă n'o face din credinţă. Şi tot ce nu-i din credinţă e păcat.