Ebr.: „O, dacă El ar putea să arbitreze între om şi Dumnezeu / aşa cum [se face] între un om şi aproapele său!“. Nonsensul e evident: Dumnezeu nu poate să arbitreze împotriva Lui însuşi. Aceasta i-a făcut pe mulţi traducători să adopte formulări convenţionale. Versetul 21 din textul Septuagintei pare a revela nu numai mijlocirea Maicii Domnului în faţa lui Dumnezeu, dar şi pe aceea a „Fiului Omului“ în favoarea „aproapelui Său“, adică a fiecărui om. Textul invită la meditaţie profundă.