Iov 15:35
În pântece ca'n sarcini va zămisli dureri,
  dar nu i se vor naşte decât deşertăciuni,
  căci el, acolo'n pântec, găteşte vicleşug.“
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-7