Ebr.: „Vrei Tu să'nfricoşezi o frunză mişcătoare / şi să hărţuieşti un pai uscat?“