Iov 11:20
pe-aceştia mântuirea-i va părăsi de tot,
  fi'ndcă'ntru ei nădejdea nu e decât pierzare
  şi ochii celor aprigi se vor topi de plâns“.
Iov 8
CAPITOLUL 8
Cuvântul lui Bildad.
1Atunci Bildad din Şuah a răspuns, zicând:
2
„Mult oare-o să mai turui de lucruri ca acestea?
  Ţi-e gura ca un iureş al vorbelor vântoase!
3
Au face Domnul lucruri nedrepte judecând?
  sau tulbură dreptatea Atoatefăcătorul?
4
Feciorii tăi asupră-I păcate de-au făcut,
  El i-a lăsat pe mâna nelegiuirii lor.
5
Dar tu s'alergi la Domnul Atoateţiitorul
6
rugându-te; te-ascultă, de eşti curat şi drept,
  şi cumpăna a dreptăţii la loc El ţi-o aşază,
7
încât ce-a fost'nainte ţi s'o părea puţin
  pe lângă ce, la urmă, va fi de negrăit.
8
Întreabă-i pe cei care au fost'naintea noastră,
  adulmecă poteca bătută de părinţi.
9
Că noi de ieri doar suntem, şi nu ştim chiar nimic;
  că viaţa noastră'n lume nu e decât o umbră.
10
Da, ei ţi-or spune-acestea, şi ei te-or învăţa,
  din inimă scoţându-şi cuvinte de-acest fel:
11
Au papura se prinde'n pământul fără apă?
  au trestia se'nalţă de n'are umezeală?
12
Dar iarba fără apă, nu se usucă oare
  chiar stând pe rădăcină'nainte de-a fi tunsă?
13
Aşa-i sfârşitul celor ce L-au uitat pe Domnul
  şi-aşa se veştejeşte nădejdea'n cel păgân:
14
el are locuinţă, dar ea-i nelocuită,
  iar cortul său se duce ca pânza de paing;
15
el casa şi-o propteşte, dar ea nu stă'n picioare
  şi, de-i va pune scoabe, ea tot nu se va ţine;
16
el verde stă sub soare
  şi doar din putrejune un ram îi odrăsleşte;
17
odihna lui, odihnă pe un morman de pietre,
  iar viaţa lui, o viaţă încercuită'n stânci. b
18
De l-a'nghiţit ţărâna, ţărâna va minţi:
  – Nicicând nu l-am văzut!...
19
Aşa va fi surparea lipsitului de crez,
  şi din pământ un altul în sus va odrăsli.
20
Că Domnul nu-i alungă din Sine pe cei buni c,
  cum nu primeşte darul din mâna celui rău.
21
Că gura celor vrednici d s'o umple iar de râset
  şi buzele lor pline vor fi de mulţumiri.
22
Vrăjmaşii lor de-a pururi s'or îmbrăca'n ruşine,
  aşa cum joacă'n cumpeni cel fără Dumnezeu.“